ODY Belgesi Başvuru 2022

ODY belgesi başvuru 2022 taşımacılık sektörü içerisinde orta düzey yöneticilik mesleki yeterlilik belgesi almanın ön koşuludur. Belge almak için başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan kurumlara yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan adayların başvuruları kabul edildikten sonra orta düzey yönetici belgesi almak için süreç başlamaktadır.

ODY Belgesi İçin Eğitim

ODY belgesi başvuru 2022 şeklini doğru yere ve doğru şekilde yapan adaylar, sahip olmak istedikleri orta düzey yöneticilik belgesinin zorunlu olan eğitim sürelerini tamamlamalıdır. Bu kapsamda orta düzey yöneticilik belgeleri ve eğitim süreleri şu şekilde sıralanmaktadır;

  • ODY 1 belgesi için bütün eğitim süreleri dahil olmak üzere toplam 82 saat,
  • ODY 2 belgesi için tüm eğitimleri kapsayan toplam 71 saat,
  • ODY 3 belgesi almak için bütün eğitim süreleri dahil toplam 89 saat,
  • ODY 4 belgesine sahip olmak için toplam 71 saat eğitim bulunmaktadır.

ODY belgesi başvuru 2022 sonunda eğitim sürecinde adayların eksiksiz olarak eğitim sürelerini tamamlamaları gerekmektedir. Devamlılığın esas olduğu eğitim süreleri içerisinde zorunlu durumlar kapsamında genel olarak eğitim sürecinde yüzde 20 oranında devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

ODY Belgesi Sınavı

ODY belgesi başvuru 2022 sonucunda eğitim sürecini doğru şekilde geçiren adaylar orta düze yönetici belgesi mesleki yeterlilik sınavına katılmaktadır. Çoktan seçmeli tekniğine uygun olarak yapılan sınavda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan sınav sonunda belirlenen 70 başarı puanı ve üzerinde alan adaylar ODY belgesi almaya hak kazanmaktadır.

ODY belgesi başvuru 2022 sürecinden başlayarak eğitim ve sınav sürelerinde başarılı olup orta düzey yönetici belgelerini teslim alan adaylar, almış oldukları ODY belgesinin türüne göre hizmet veren firmalarda kolay şekilde iş bulmaktadır. Kanunun getirmiş olduğu zorunluluk kapsamında her firmanın bünyesinde orta düzey yönetici bulundurması sonucu olarak belge sahiplerine iş garantisi imkanı sunmaktadır. sınavdan yeteri puanı alıp başarılı olamayan adaylar için belge süreci yeniden başvuru kısmında başlayarak yenilenmektedir. Adaylar kanunun öngördüğü şekilde tekrardan orta düzey yönetici belgesi alma sürecini tamamlayarak hazırlanmış olan sınava girerler.